Aktieägare

Aktieägare

Största aktieägare per 30 juni 2018 Antal aktier %  
Norberg, Per-Olov 65 600 000 13,1%  
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 55 739 480 11,1%  
Banque Pictet & Cie SA 19 970 350 4,0%  
P. Forssell Timber AB* 19 180 666 3,8%  
Perpendo AB 15 800 000 3,1%  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 11 573 821 2,3%  
Berger, Gunvald 11 182 845 2,2%  
Forest Energy Inc 7 200 000 1,4%  
Redigo GHG Invest AB 5 717 600 1,1%  
Larsson, Joacim 5 348 336 1,1%  
Ljunggren, Rolf 4 474 430 0,9%  
Övriga 279 980 807 55,8%  
Totalt 501 768 335 100,0%  

* Varav 11 605 666 aktier genom kapitalförsäkring.

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.